Na co se zaměřit při revizi dveří?

 • Kontrola kliky a kování
  Kontrolujeme dotažení kliky, případné vůle v pouzdrech a stav vratných pružin kliky. Pouzdra kliky přiměřeně promažeme.
 • Kontrola hladkého chodu dveří
  Kontrolujeme, zda dveře nezachytávají o podlahu, nebo o svislé části zárubní, pokud ano, snažíme se najít příčinu. Stav dveří můžeme kontrolovat i vodováhou.
 • Kontrola pantů
  Vizuálně kontrolujeme stav pantu - zda není poškozený, nebo povolený. Pomocí nastavovacích šroubů můžeme dveře vyzdvihnout nebo seřídit jejich svislost, apod ... Panty přiměřeně promažeme, pokud je to žádoucí.
 • Kontrola zamykacího mechanismu
  Kontrolujeme hladké zaklapnutí dveří a chod zamykacího mechanismu naprázdno a po zavření. Střelku a ostatní zamykací elementy přiměřeně promažeme.
 • Kontrola vložky a klíčů
  Vizuálně zkontrolujeme stav ústí vložky a hladký chod klíčů, případně lehce namažeme vložku sprejem
 • Kontrola samozavírače
  Pokud mají dveře osazený samozavírač, kontrolujeme rychost a kvalitu zaklapnutí. Správně zaklapnuté dveřní křídlo netluče a zavírač zbytečně nenamáhá panty. Zavírač musí vykazovat teplotní stabilitu přiměřenou jeho pořizovací ceně. Zavírače jsou častoupříčinou špatného chodu dveří.
 • Kontrola elektrického zámku
  Pokud je instalovaný elektrický otevírač, kontrolujeme jeho funkci. Dveře nesmí mít velkou vůli (pak vniká prach a uniká teplo) a musí zde být správná vůle mezi dveřním křídlem a rámem zárubně. Pokud jsou zde problémy, většinou je zapotřebí objednat zkušenějšího technika.

Tipy pro správce budov

Poškození klik

Padající klika nevěští nic dobrého, pravděpodobně je čas na výměnu kování a zámku...

Špatně namontované kování

Kování je montované nakřivo - estetická a funkční závada, způsobí poškození pouzdra kliky

Uvolněná těsnění

Velmi nepříjemná závady na těsnění - omezuje doklapnutí dveří a vypadá hrozně. Způdsobuje netěsnost a  tepelnou ztrátu budovy.

Poškozené zárubně

Poškozené protiplechy na dřevěných dveřích zcela deklasují dveřní závěr. Pokud nám záleží alespoň na elementární bezpečnosti, tento typ okování dřevěné zárubně přeinstalujeme.

Poškozené panty

Tohle už je krajní situace, zcela poškozený pant znemožňuje otáčení dveří.

Jednoduché panty

Panty tohoto typu bývají často vytržené z vodících závitů

Samozavírače

Zde je zobrazena konečná situace - správce odpojil zavírač. Zavírače jsou zdrojem mnoha závad - zejména při rychlých změnách a kolísání venkovních teplot. Vadný zavírač spolehlivě poznáme právě podle toho, že při oteplení enormně tluče dveřmi a po seřízení rychlost a sílu doklapnutí dlouho neudrží. Třískání dveřmi zničí panty, zámky a poruší zazdění zárubně. Výsledkem je totální poničení dveří a vysoké náklady na opravy. Paramatry zavírače musí být přizpůsobeny váze dveří a poměrům v budově - například velikosti prostoru v zádveří. Zavírač před sebou tlačí vzduch a ten ho může velmi brzdit. Když na chodbě větráme, zavírač může začít třískat dveřmi, protože se změni pneumatické poměry. V takových situacích nelze mechanický zavírač seřídit.

Elektrické otevírače

Elektrické otevírače mají několik zpecifických závad - buď jsou tržené pojistky a zámek neudrží dveře, i když je bez proudu. A dále bývají často špatně seřízené pozice kotvy zámku. Samostatnou kapitolou je volby správného typu zámku - je třeba respektovat jmenovité hodnoty a typ napájení (AC/DC).

Utržené dráty elektrických otevíračů

Když dveře neotevírají na podnět domácího telefonu, tak je na místě kontrola vedení a připojení elektrického zámku...

Kontrola vložky a klíčů

Kontrolujeme stav ústí - labyrintu, kam zasouváme klíč. Opotřebené vložky (nebo klíče) jsou zdrojem mnoha nepříjemných situací, kdy lidé nemohou dovnitř a násilím se pokoušejí uvolnit dveřní křídlo. Při tom většinou dochází k dalšímu poškození dveří.

Kontrola elektr. vedení k elektrickým zámkům

Každý elektrický zámek potřebuje přívod proudu - někdy tato vedení procházejí ze zárubně do křídla. Velmi často se zde kabel (šňůra) po mnoha cyklech zlomí a dveře přestanou reagovat na čip, nebo jiný typ povelu.

Popraskaná omítka kolem zárubní

Praskliny kolem zárubní buď svědčí o špatném zazdění, nebo o tom, že je špatně seřízený zavírač a dveře tlučou a vše se ničí - zámky i zárubně. Dveře čeká smutný konec - poloviční životnost. Majitele objektu zbytečné náklady.

Kontrola stavěčů pasívního křídla

Pokud máme dvoukřídlé dveře, měli bychom čas od času prověřit stav překlápěcích stavěčů pasívního křídla. A namazat je, aby šly pokud možno hladce překlápět. Pasívní křídlo nesmí mít  vůli, jinak se dveře otřásají, ničí se zámek a praská omítka kolem zárubní. Drasticky se snižuje životnost dveří!

 

Kontrola zámků se sklopnými závorami

Hliníkové dveře mají velmi často zámky se sklopnou závorou - zámky tohoto typu nemají příliš vysokou životnost. Je třeba je přiměřeně mazat a dbát na správně nastavený samozavírač, jinak zámek trpí nárazy a drasticky se snižuje jeho životnost. 

 

Servis mechatronických zámků (na mobil, apod...)

Mechatronické zámky často trpí různými závadami - například nereagují na mobil, na čip, apod ... Jejich závadu je asi lepší svěřit odborníkovi. Jejich servis je velmi drahý. A často bývají závady způsobené softwarem, než hardwarem. Což je obtížné identifikovat. 

 

Mazázní zamykacích a kinematických částí dveří

Pravidelná údržba dveří a zamykacích mechanismů výrazně zvyšuje jejich životnost. V nouzi - pokud nemáme speciální mazadlo, můžeme mazat vložky, zámky, panzy, raménka samozavíračů a kotvy elektrických zámků i běžným olejem WD 40. Na hrubší a těžší panty se hodí i jemnější vazelína. Četnost mazání je závislá na zatížení dveří, nejvíce namáhané dveře jsou ve velkých bytových domech a zde by se mělo mazat i 1 x za měsíc. Přiměřeně, ale pravidelně. Chod nasucho drasticky krátí životnost a zvyšuje náklady na opravy.